24-02-2020
Laatste update : 24 februari 2020

Het bestuur van de Culturele kring Land van Rode, is op zoek naar nieuwe bestuursleden, heb je organisatietalent, en leer je graag nieuwe mensen kennen in een ontspannen sfeer, neem dan vrijblijvend contact op via pc@cklvr.be voor meer info: Klik hier
Volg ons op facebook:
Generic placeholder image
Eerstvolgende activiteit:

29 Februari 2019 : Jubileum 50 jaar CKLvR
Eind 1969 werd de Culturele Kring Land van Rode, toen nog Kulturele Kring Land van Rode, boven de doopvont gehouden met in december een eerste activiteit. Professor Serbruyns mocht de spits afbijten met de voordracht :Verdovende Middelen .
Vijftig jaar later en met minstens 315 activiteiten op de teller doet de Culturele Kring Land van Rode nog steeds met dezelfde begeestering en inzet verder.

We willen dit gouden jubileum niet zomaar laten voorbijgaan.

Op zaterdag 29 februari 2020 willen we dit vieren samen met alle leden, oud-leden, sympathisanten en alle liefhebbers van cultuur in de ruimst mogelijke zin.
Plaats van het gebeuren: Feestzaal Agathea, Bakkerstraat 2, Landskouter - Oosterzele

Programma Van 15u tot 17u30 vrij bezoek aan de Tentoonstelling 50 jaar CKLvR Van 17u30 tot 19u Feestelijke receptie en doorlopend bezoek aan de tentoonstelling Vanaf 19u Feestmaal en aansluitend muziek.

Graag inschrijven via onderstaande link
http://www.cklvr.be/wordpress/ of op het telefoonnummer 0478/20.45.11.

We verwachten jullie inschrijving ten laatste op 17 februari 2020. Graag storten van de bijdrage voor het feestmaal van 45 Euro pp op BE88 8905 8400 8941

Land van Rode:
kasteel.JPG - 10kb
Sinds het midden van de 12e eeuw zijn de namen van de Heren van Rode bekend. Balegem, Beerlegem, Moortsele en Schelderode vormen de oudste bezittingen van de Heer van Rode. Door ruil in 1227 werd het land van Rode uitgebreid tot zeventien parochies. De lenen van Rode waren in vier leenhoven gegroepeerd: Schelderode, Melle, Oosterzele en Scheldewindeke. Het telde zeven schepenbanken. De Heer van Rode was één van de aanzienlijkste in het graafschap Vlaanderen. In 1565 werd het Land van Rode verheven tot baronie en in 1682 tot markizaat. Het geslacht van Rode werd opgevolgd door dat van Kortrijk, van Kassel, van Bar, van Luxemburg en van Bourbon. Hendrik Bourbon, koning van Frankrijk, verkocht in 1602 het land van Rode aan Simeon Rodriguez d'Evora, een Antwerps koopman van Portugese afkomst. Schelderode telde nog andere heerlijkheden en lenen. Schelderode was de hoofdplaats van het Land van Rode in het graafschap Aalst. De Heer van Rode bezat er zijn foncier, met heerlijk kasteel.

Bezoekersteller: